Nhân Ngày 30/4-01/05 Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động, Máy may Toptek Khuyến Mại 10% đến 15% Cho tất cả các dòng máy Brother, Toptek, Riccar từ 10% đến 15% - từ 01/04/2015 đến 15/05/2015

Nhân Ngày 30/4-01/05 Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động, Máy may Toptek Khuyến Mại 10% đến 15% Cho tất cả các dòng máy Brother, Toptek, Riccar từ 10% đến 15% - từ 01/04/2015 đến 15/05/2015

Tưng bừng khuyến mãi nhân dịp ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước

Máy May TopTek 

giảm giá từ 10% - 15% từ ngày 1/4/2015 đến hết ngày 15/5/2015 với tất cả các dòng máy brother và toptek khi mua và đặt hàng tại
Toptek.com.vn hoặc www.facebook.com/toptek.com.vn