Quy định hàng hóa
– Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại cửa hàng phải phù hợp với các mặt hàng đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không thuộc danh mục pháp luật cấm kinh doanh.
– Không kinh doanh hàng nhái, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc

Quy định đối với cán bộ nhân viên công ty
– Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công
–  Nghiêm cấm mọi biểu hiện tiêu cực, gian lận, gây cản trở đến công ty

Quy định về xử lý vi phạm
– Vi phạm liên quan đến pháp luật, công ty sẽ lập văn bản và chuyển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.
– Vi phạm nội quy công ty: Công ty sẽ có các hình thức phê bình, cảnh cáo, đình chỉ tạm thời, xử lý riêng đối với các cá nhân vi phạm là CBNV công ty.