THANH TOÁN THÔNG QUA CHÍNH SÁCH CÔNG TY

I – Thanh toán tiền mặt
Sau khi hợp đồng được ký kết giữa hai bên, thì người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền như điều khoản trong hợp đồng

II – Chuyển khoản
CÔNG TY CỔ PHẦN TOPTEK
Tại : Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng
STK: 12110000034781

Tại : Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh: Hai Bà Trưng
STK: 0711100666999

Nội dung: Tên khách hàng- thanh toán tiền hợp đồng số