1.THANH TOÁN TRỰC TIẾP, TIỀN MẶT:
Quý khách có thể đến trực tiếp trụ sở Công ty :
Hà Nội: Số 321 Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng
Hotline thanh toán: 0946 431619

2. CHUYỂN KHOẢN:
Lưu ý: Tất cả các ngân hàng chúng tôi chỉ dùng một tên duy nhất là: Nguyễn Quang Hòa